Lions Quest Yasam Becerileri Egitimi

Oct 24, 2011 by     1 Comment     Posted under: Meetings

Sosyal, Duygusal Öğrenim 1995 lerde netleşen bir kavram. Sosyal yaşamda IQ ( düşünsel zeka )   kadar EQ ( duygusal zeka ) nın da önemi, hayatta mutluluk ve başarı üzerinde direkt etkisi olduğu kanıtlandı. Bu becerilerin öğrenildiği öğretildiği bilimsel olarak kabul edildi ve programlar geliştirildi. Yıllar içinde bu programlar uygulandı, denendi, ölçüldü, somut olumlu sonuçları kanıtlandı ve dünyadaki tüm çalışmaları, programları inceleyen ve değerlendiren CASEL kuruldu. Casel hazırlanan programlar içinde Dünya Gençlik Vakfı’nın “Quest” programını en kapsamlı, uygulanabilir ve etkin bir  program olarak tanımladı. Programın yaygınlaşması amacıyla tüm haklarını 2000 yılında Uluslararası Lions Vakfı satın aldı. Bugün 26. yılını tamamlayan Quest 69 ülkede uygulanmakta.

Quest programı SEL başta olmak üzere 4 temel konu içermekte:

1 – Sosyal – Duygusal Beceriler

- Öz farkındalık  ( özgüven, duygu kontrolü )

- Sosyal farkındalık  ( toplumun değerlerinin ve çıkarının bilincinde olarak davranma)

- Öz Yönetim  ( öz disiplin, stres kontrolü, hedef belirleme, öz motivasyon, öfke kontrolü )

- Karar verme  ( sorgulama, analitik düşünme, etik sorumluluk, problem tanımlama ve çözme )

- Etkin İletişim  ( iletişim, işbirliği, takım ruhu, uzlaşmazlık çözümü, yardım etme ve isteme; yapıcı ilişkiler kurma )

2 – Karakter oluşumu  - Evrensel değerleri benimsetme  ( kendine ve başkalarına saygılı sorumlu, öz disiplinli, nazik, dürüst, güvenilir, aile ve toplumuna bağlı)

3- Koruyuculuk – Bedeni ve kendine zararlı maddelerden ve davranışlardan uzak kalma olumsuz baskı ve etkilere karşı durabilme becerisi kazandırma

4- Hizmet( yardım) – Başkalarına yardım etme alışkanlık ve becerisi kazandırma.

Quest yönteminde tüm bu beceriler ve değerler okul öncesi yaşlardan başlayarak 17 yaşına kadar her yıl sistemli ve sarmal bir şekilde verilerek kazandırılmakta.  Uygulaması son derece kolay malzemeleri ile öğretmeni donatan, eğitim seminerleri ile uygulamayı örnekleyen bir yöntem.

26 yıl içinde yapılan akademik ölçme ve değerlendirmeler bu programın öğrencilerin kapasitesini yükselttiği  ve  akademik başarıyı da  büyük ölçüde arttırdığı kanıtlamış durumda.

Tüm yaşlar için eğitim malzemeleri Türkçeleşmiş ve yerel eğitmenleri yetişmiş durumda. 4 yıl içinde 14 kentte MEF Okulları ve İstanbul Hisar Vakfı Okulundan Urfa Suruç İlçe Okullarına, Bursa TED Okulundan Diyarbakır Bilge Köyü okulu öğretmenlerine kadar 200 e yakın devlet ve özel okulundan 1600 öğretmene eğitim verildi. Sonuçlar çok başarılı. İlerleme ve yararları izlenmekte.

MEB müfredatında “değerler” ve “sosyal beceriler” başlık olarak var, ancak içeriği henüz yok. Rehberlik öğretmenlerine bırakılmış durumda.  Bu nedenle Yaşam Becerileri programı Türk eğitiminde önemli bir alanı dolduracak sistem ve yöntemler programı olarak yerini alması hedeflenmekte. TLV-TEV ortaklığında, MEB projesi içinde ölçme/değerlendirme çalışması Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile birlikte yapılacak.

1 Comment + Add Comment

  • Merhabalar
    Quest programı ile ilgili özellikle “İletişim Becerileri” bölümü hakkında bu programı veya kitabçılığı nasıl elde edebilirim. Kendi çalışmalarım için.

    Selamlar
    Esmaeil Sadri
    Hacettepe Uni.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

PREFACE

We, the women of Greece and Turkey.
We came together in order to challenge and to transform the relations
between our two countries…
We, the women of Turkey and Greece.
We joined our hands in order to create and to work together.
We hugged women from both North and South of Cyprus, in order to achieve empowerment of women, equality, economic and social justice.
We joined our experiences, our forces, our capability, our creativity, our ability and our empathy in order to build a culture of peace.
All this started when a sea accident brought the two countries to the brink of war!

WOULD LIKE TO THANK

The Turkish Office of The Friedrich-Ebert-Stiftung in İstanbul,
for subsidizing this book and also for their contributions to WINPEACE throughout
the years.
Zülal Kılıç for bringing together all the material;
Şirin Tekeli for translations;
Jennifer Sertel, Nur Mardin and Kim Erkan for correcting the English;
Enif Yavuz and Utku Başar for their help
Last but not least to Nilgün Niord (Lermioğlu) for building bridges between the
different parties in the process of making of the book and especially being there
by my side whenever I needed any help in putting it alltogether...